2
από Φραγκίδου Αννα
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Βιομηχανία...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
3
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Βιομηχανία...
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Σεμινάριο
4
από Σιβένας Γρηγόρης
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Βιομηχανία...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
9
από Καλοφωλιάς Αλέξανδρος
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Βιομηχανία...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
10
13
από Ζαχαρίου Αλέξανδρος
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Βιομηχανία...
Τα περιεχόμενα του διημέρου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
14
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Βιομηχανία...
Τα περιεχόμενα του Συνεδρίου

Συνέδριο
15
από Δημητρίου Ι., Χαλβαντζή Φωτεινή
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Βιομηχανία...
Τα περιεχόμενα του Συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
16
από Τσαλαχούρης Κώστας
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Βιομηχανία...
Τα περιεχόμενα του Συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
18
από Μαργιέ Αναστασία Ι., Χαλβαντζή Φωτεινή
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Βιομηχανία...
Τα περιεχόμενα του Συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
19
από Μπόνη Μαρίνα
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Βιομηχανία...
Τα περιεχόμενα του Συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
20
από Κόκκινος Μιχάλης
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Βιομηχανία...
Τα περιεχόμενα του Συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου