3
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Βιομηχανία...
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Σεμινάριο
4
από Σιβένας Γρηγόρης
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Βιομηχανία...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
5
από Φραγκίδου Αννα
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Βιομηχανία...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
6
7
από Καλοφωλιάς Αλέξανδρος
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Βιομηχανία...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
13
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Βιομηχανία...
Τα περιεχόμενα του διημέρου

Διημερίδα
14
από Αγιακάτσικα Μαίρη
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Βιομηχανία...
Τα περειχόμενα του Συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
17
από Κόκκινος Μιχάλης
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Βιομηχανία...
Τα περιεχόμενα του Συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
18
από Ευγενίδης Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Βιομηχανία...
Το πλήρες κείμενο
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση σεμιναρίου
19
από Μπόνη Μαρίνα
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Βιομηχανία...
Τα περιεχόμενα του Συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου