2
από Αργυράκης Δ., Γαλανός Μ., Μούτσου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1983
Θέματα: '; ...Βιομηχανία:Χωροταξία-Ελλάδα...

Διπλωματική Εργασία