1
από Βελέντζα Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Βιομηχανία Ζάχαρης...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Στόϊκος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Βιομηχανία Ζάχαρης...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
3
από Χατζηαντωνίου Δημήτριος, Χριστοδούλου Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...Βιομηχανία Ζάχαρης...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
4
από Κόντος Γ. Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1976
...Βιομηχανία Ζάχαρης...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού