1
από Σπηλιώτης Ξενοφών
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...Βιομηχανία Κεραμικών...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
2
από Χατζηκωσταντή Φαίδρα
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Βιομηχανία Κεραμικών...
Τα περιεχόμενα του Συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Υψηλάντης Βασίλης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Βιομηχανία Κεραμικών...
Τα περιεχόμενα του Συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου