2
από Κουκουράκης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...Βιομηχανία Χάλυβα...
Το πλήρες κείμενο
Συζήτηση, παρεμβάσεις

Εισήγηση ημερίδας
3
από Βαλσαμίδης Α., Τσαγκαράκης Δημήτριος.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...Βιομηχανία Χάλυβα...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
4
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...Βιομηχανία Χάλυβα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
5
από Αναστασίου Βασίλειος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...Βιομηχανία Χάλυβα...
Το πλήρες κείμενο από τα Τεχν. Χρονικά

Διάλεξη
6
Στοιχεία έκδοσης: 1963
...Βιομηχανία Χάλυβα...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
7
Στοιχεία έκδοσης: 1961
...Βιομηχανία Χάλυβα...
Το πλήρες κέιμενο

Άρθρο περιοδικού