5
από Θεοδωρίδης Χρήστος
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Βιομηχανικά Δάπεδα...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Τέγος Ιωάννης Α., Γιάννακας Νικόλαος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Βιομηχανικά Δάπεδα...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Μπαϊρακτάρης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Βιομηχανικά Δάπεδα...
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Εισήγηση ημερίδας