3
4
από Ψωϊνός Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...Βιομηχανική Ερευνα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
5
από Μπακούρος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...Βιομηχανική Ερευνα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
6
από Κυριαζής Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...Βιομηχανική Ερευνα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
7
από Πίσσιας
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...Βιομηχανική Ερευνα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
8
από Νικολαϊδης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...Βιομηχανική Ερευνα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
9
από Δενιόζος Δημήτρης
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...Βιομηχανική Ερευνα...

Εισήγηση ημερίδας
10
από Τζαμτζής Αργύρης
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...Βιομηχανική Ερευνα...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
11
από Αναστασάκης Κ. Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...Βιομηχανική Ερευνα...
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Άρθρο περιοδικού
12
από Δημόπουλος Γιώργος Χρ., Καραβελάκης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...Βιομηχανική Ερευνα...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
13
από Καραγιάννης Δημ., Radermacher F.J.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...Βιομηχανική Ερευνα...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
15
από Βουρδουμπάς Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...Βιομηχανική Ερευνα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
17
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...Βιομηχανική Ερευνα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
18
από Borne P., Rotella F.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...Βιομηχανική Ερευνα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συμποσίου

Εισήγηση συμποσίου
19
από Τζαφέστας Σπύρος
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...Βιομηχανική Ερευνα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συμποσίου

Εισήγηση συμποσίου
20
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...Βιομηχανική Ερευνα...
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Σεμινάριο