2
από Ζευγώλης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...Βιομηχανική Οικονομία...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
3
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...Βιομηχανική Οικονομία...
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Σεμινάριο
4
από Αϊβάζης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...Βιομηχανική Οικονομία...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
5
...Βιομηχανική Οικονομία...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου