1
από Βυζοβίτη Σοφία
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Βιοτεχνία...

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Ρούσσου Ελένη
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Βιοτεχνία...
Τα περιεχόμενα του Συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Ιωαννίδου Νικολία
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Βιοτεχνία...
Τα περιεχόμενα του Συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Χατζηκαμάρης Γρηγόρης
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Βιοτεχνία...

Εισήγηση σεμιναρίου
12
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Βιοτεχνία...
Περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
13
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Βιοτεχνία...
Περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
16
από Λακιώτης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Βιοτεχνία...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο
Περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
17
από Χαρίσης Δημήτρης
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Βιοτεχνία...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο
Περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
19
20
από Στρατής Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Βιοτεχνία...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο
Περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας