1
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Θέματα: '; ...Βιοτεχνολογία:Χημική μηχανική-Συνέδρια...

Συνέδριο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...Βιοτεχνολογία:Χημική μηχανική-Συνέδρια...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Θέματα: '; ...Βιοτεχνολογία:Χημική μηχανική-Συνέδρια...

Συμπόσιο