1
από Βλαστός Θάνος
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Βιώσιμη κινητικότητα - περιφερειακή πολιτική (2019 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της εσπερίδας

Εισήγηση ημερίδας
2
από Μπακογιάννης Ευθύμιος
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Βιώσιμη κινητικότητα - περιφερειακή πολιτική (2019 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της εσπερίδας

Εισήγηση ημερίδας
3
από Κωνσταντοπούλου Ματθίλδη
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Βιώσιμη κινητικότητα - περιφερειακή πολιτική (2019 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της εσπερίδας

Εισήγηση ημερίδας
4
από Οικονόμου Δημήτρης
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Βιώσιμη κινητικότητα - περιφερειακή πολιτική (2019 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της εσπερίδας

Εισήγηση ημερίδας
5
από Βουλοδήμου Αικατερίνη
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Βιώσιμη κινητικότητα - περιφερειακή πολιτική (2019 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της εσπερίδας

Εισήγηση ημερίδας