1
από Voiculescu Sanda
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Βουκουρέστι...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Harhoiu D.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Βουκουρέστι...

Βιβλίο
3
...Βουκουρέστι...

Μελέτη
4
από Radulet Remus
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...Βουκουρέστι...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
5
Στοιχεία έκδοσης: 1935
...Βουκουρέστι...

Βιβλίο