1
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Μπουργκάς (Βουλγαρία)...
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

2
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Μπουργκάς (Βουλγαρία)...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
3
από Δήμας Χρήστος
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Μπουργκάς (Βουλγαρία)...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
4
από Αθανασόπουλος Αλέξης
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Μπουργκάς (Βουλγαρία)...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
7
από Δήμας Χρήστος
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Βουλγαρία...
Τα περιεχόμενα του διημέρου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
8
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Βουλγαρία...
Το πλήρες κείμενο

9
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Βουλγαρία...
Το πλήρες κείμενο

10
από Καραλής Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Βουλγαρία...
Το πλήρες κείμενο

11
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Οι συνθήκες ανάπτυξης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των τεχνικών στις χώρες Αλβανία, Βουλγαρία...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
12
από Ζώμας Δημήτρης
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Οι συνθήκες ανάπτυξης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των τεχνικών στις χώρες Αλβανία, Βουλγαρία...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
13
από Τζιούγκρα Χριστίνα
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Βουλγαρία...

Διπλωματική Εργασία
14
από Ilov G.K., Totsev A.E.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Βουλγαρία...

Εισήγηση συνεδρίου
15
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Βουλγαρία...
Το πλήρες κείμενο

16
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Βουλγαρία...
Το πλήρες κείμενο

18
από Καραλής Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Βουλγαρία...
Το πλήρες κείμενο

20
από Karagjozova Tzviatka, Gergov George
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Βουλγαρία...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου