1
Πολιτικός Μηχανικός
...Βρέμη...

Μηχανικός
2
Πολιτικός Μηχανικός
...Βρέμη 1898-1900...

Μηχανικός