4
από Hoek E.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Βραχομηχανική...

Εισήγηση συνεδρίου
5
6
από Μπαρούνης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Βραχομηχανική...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
9
10
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...Βραχομηχανική...
Τα περιεχόμενα των διαλέξεων

Διάλεξη