3
από Πολυχρονοπούλου Μάρυ
Στοιχεία έκδοσης: 1967
...Βυζαντινή Τέχνη...
Το πλήρες κείμενο
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
4
από Σπητέρης Τώνης
Στοιχεία έκδοσης: 1966
...Βυζαντινή Τέχνη...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
5
από Παπαδάκη-Oekland Στέλλα
Στοιχεία έκδοσης: 1966
...Βυζαντινή Τέχνη...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
6
από Φωτιάδης Μιχάλης
Στοιχεία έκδοσης: 1965
...Βυζαντινή Τέχνη...
Το πλήρες κείμενο
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
7
Στοιχεία έκδοσης: 1965
...Βυζαντινή Τέχνη...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
9
από Μαθιόπουλος Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 1964
...Βυζαντινή Τέχνη...
Το πλήρες κείμενο
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
από Παναγοπούλου Μπεάτα
Στοιχεία έκδοσης: 1963
...Βυζαντινή Τέχνη...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
11
από Κιτσίκης Κώστας
Στοιχεία έκδοσης: 1960
...Βυζαντινή Τέχνη...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
13
Αρχιτέκτονας
...Βυζαντινή Τέχνη...

Μηχανικός