1
από Δεριζιώτης Λάζαρος
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Θέματα: '; ...Βυζαντινή ζωγραφική...

Βιβλίο
2
από Αναστασίου Αθανάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Θέματα: '; ...Βυζαντινή ζωγραφική...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Θέματα: '; ...Βυζαντινή ζωγραφική...

Βιβλίο
4
από Τούρτα Α.Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Θέματα: '; ...Βυζαντινή ζωγραφική...

Βιβλίο
5
από Βοκοτόπουλος Παναγιώτης Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Θέματα: '; ...Βυζαντινή ζωγραφική...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Θέματα: '; ...Βυζαντινή ζωγραφική...

Βιβλίο
7
από Μουρίκη Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
Θέματα: '; ...Βυζαντινή ζωγραφική...

Βιβλίο
8
από Μαυροπούλου-Τσιούμη Χρυσάνθη
Στοιχεία έκδοσης: 1973
Θέματα: '; ...Βυζαντινή ζωγραφική...

Διδακτορική Διατριβή
9
Στοιχεία έκδοσης: 1953
Θέματα: '; ...Βυζαντινή ζωγραφική...

Βιβλίο
10
από Grabar Andre
Στοιχεία έκδοσης: 1953
Θέματα: '; ...Βυζαντινή ζωγραφική...

Βιβλίο