1
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...ΓΕΩΛΟΓΙΑ...

Συμπόσιο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΓΕΩΛΟΓΙΑ...

Συμπόσιο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΓΕΩΛΟΓΙΑ...

Συμπόσιο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...ΓΕΩΛΟΓΙΑ...

Συμπόσιο