2
από Καλλέργης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΓΕΩΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...ΓΕΩΛΟΓΙΑ...
Το πλήρες κείμενο

Ημερίδα
4
από Παπαζάχος Β., Δρακόπουλος Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...ΓΕΩΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
5
από Παπαζάχος Β., ΠΑΠΑΖΑΧΟΥ ΚΑΤ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...ΓΕΩΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...ΓΕΩΛΟΓΙΑ...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
7
από Καλλέργης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...ΓΕΩΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
8
από Γεννηματάς Π..
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...ΓΕΩΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
9
από Παπαζάχος Β.....
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...ΓΕΩΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...ΓΕΩΛΟΓΙΑ...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
12
από Μαρίνος Γ....
Στοιχεία έκδοσης: 1977
...ΓΕΩΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1973
...ΓΕΩΛΟΓΙΑ...

Συνέδριο