101
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΓΕΩΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
102
από Oberthur S., Ott H.E.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΓΕΩΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
103
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΓΕΩΛΟΓΙΑ...

Συνέδριο
104
από Φασουλάς Χαράλαμπος.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΓΕΩΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
105
από Ambraseys N.N., Smit P., Berardi R., Rinaldis D., Cotton F. Albert, Berge C.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΓΕΩΛΟΓΙΑ...

Οπτικός δίσκος
106
από Βγενόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΓΕΩΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
107
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΓΕΩΛΟΓΙΑ...

Συνέδριο
108
από Plimer Ian
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΓΕΩΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
109
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΓΕΩΛΟΓΙΑ...

Συμπόσιο
110
από Φουντούλης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΓΕΩΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
111
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΓΕΩΛΟΓΙΑ...

Συνέδριο
112
από Παρασκευόπουλος Παρασκευάς Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΓΕΩΛΟΓΙΑ...

Διπλωματική Εργασία
113
από Δούτσος Θεόδωρος
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΓΕΩΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
115
από Παπαγεωργίου Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΓΕΩΛΟΓΙΑ...

Διπλωματική Εργασία
117
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΓΕΩΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
118
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΓΕΩΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
119
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΓΕΩΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
120
από Druitt T.H., Edwards L., Mellors R.M., Pyle D.M., Sparks R.S.J., Lanphere M., Davis Michael, Barreirio B.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΓΕΩΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο