142
από Παπαζάχος Β., ΠΑΠΑΖΑΧΟΥ ΚΑΤ
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΓΕΩΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
143
από Ρούσκας Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΓΕΩΛΟΓΙΑ...

Διπλωματική Εργασία
144
από Prudencio M.I.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΓΕΩΛΟΓΙΑ...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
145
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΓΕΩΛΟΓΙΑ...

Μελέτη
146
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΓΕΩΛΟΓΙΑ...

Συνέδριο
147
από Χατζηαντωνίου Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΓΕΩΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
148
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΓΕΩΛΟΓΙΑ...

Χάρτης
149
από Μιγκίρος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΓΕΩΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
150
από Price Michael
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΓΕΩΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
151
από Gill Robert W.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΓΕΩΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
152
από Ξεφτέρης Ι., Πανταζής Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΓΕΩΛΟΓΙΑ...

Διπλωματική Εργασία
153
από Γκαζέτας Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΓΕΩΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
154
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΓΕΩΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
155
από Καλογεράς Ιωάννης, Σταυρακάκης Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΓΕΩΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
156
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΓΕΩΛΟΓΙΑ...

Διεθνείς οργανισμοί
157
από Μητρόπουλος Ν., Μακατσώρης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΓΕΩΛΟΓΙΑ...

Διπλωματική Εργασία
158
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΓΕΩΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
159
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΓΕΩΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο
160
από Καλογεράς Ιωάννης, Σταυρακάκης Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...ΓΕΩΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο