1
από Τούρα Βαρβάρα
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Γαλλία...

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Μπακάλη Ελένη
Στοιχεία έκδοσης: 2014
...Γαλλία...

Μεταπτυχιακή Διατριβή
3
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...Γαλλία...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
4
από Κουβελά-Piquet Γεωργία
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...Γαλλία...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
5
από Badosa Sarah, Beck Kevin, Brunetaud Xavier, Al-Mukhtar Muzahim
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Γαλλία...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συμποσίου

Εισήγηση συμποσίου
6
από Do Duc-Phi, Belayachi Naima, Hoxha Dashnor
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Κοιλάδα του Λίγηρα (Γαλλία)...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συμποσίου

Εισήγηση συμποσίου
8
από Delmeire Yohan
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Γαλλία...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Reichen Bernard
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Γαλλία...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
10
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Γαλλία...

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Γαλλία...
Το πλήρες κείμενο

12
13
από Καραλής Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Γαλλία...
Το πλήρες κείμενο

15
από Kaiser Walter, Koenig Wolfgang
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Θέματα: '; ...Μηχανικοί-Γαλλία...

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Γαλλία...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

20
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...Πολεοδομική νομοθεσία Γαλλία...

Βιβλίο