2
...Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια...

Μελέτη
8
9
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια...

Ημερίδα
10
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια...

Μελέτη
13
από Αγγελίδης Γιάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια...
Το πλήρες κείμενο
Περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
16
από Μπάτσου Βιβή
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
18
από Χατζοπούλου Αλίκη
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
20
από Αγγελίδης Ι., Γιαννακού Αθηνά, Μαμούνη Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη