1
από Μοσχάκη Ευδοκία, Μάρα Σοφία
Στοιχεία έκδοσης: 2014
Θέματα: '; ...Γενικός οικοδομικός κανονισμός...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2013
Θέματα: '; ...Γενικός οικοδομικός κανονισμός...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Θέματα: '; ...Γενικός οικοδομικός κανονισμός...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Θέματα: '; ...Γενικός οικοδομικός κανονισμός...

Βιβλίο
5
από Μουστάκας Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Θέματα: '; ...Γενικός οικοδομικός κανονισμός...

Διπλωματική Εργασία
6
από Κυρμιζόγλου Αντώνιος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Θέματα: '; ...Γενικός οικοδομικός κανονισμός...

Διπλωματική Εργασία
7
από Μπούτου-Λεμπέση Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Θέματα: '; ...Γενικός οικοδομικός κανονισμός...

Βιβλίο
8
από Φούντας Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Θέματα: '; ...Γενικός οικοδομικός κανονισμός...

Βιβλίο
9
από Τσακλίδης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ)...

10
από Τσακλίδης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ)...

11
από Τσακλίδης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ)...

12
από Παπανδρέου Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ)...

13
από Τσακλίδης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ)...

14
από Τσακλίδης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ)...

15
από Τσακλίδης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ)...

16
από Πεφάνης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ)...

17
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Θέματα: '; ...ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ)...

18
από Κουμνάκης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Θέματα: '; ...ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ)...
Το πλήρες κείμενο

19
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Θέματα: '; ...ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ)...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

20
από Χατζοπούλου Αλίκη
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Θέματα: '; ...Γενικός οικοδομικός κανονισμός...

Βιβλίο