1
από Πετρόπουλος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Γεφυροποιία-Δοκιμές & μετρήσεις...

Διπλωματική Εργασία
2
από Λαϊάκη Α.Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Γεφυροποιία-Δοκιμές & μετρήσεις...

Διπλωματική Εργασία
3
Στοιχεία έκδοσης: 1977
Θέματα: '; ...Γεφυροποιία-Δοκιμές & μετρήσεις...

Διεθνείς οργανισμοί