7
από Κίτσιου Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών...
Τα περιεχόμενα του διημέρου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
8
...Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συμποσίου

Εισήγηση συμποσίου
10
...Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συμποσίου

Εισήγηση συμποσίου
14
από Βαγιώτα Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
15
από Τσιτούρας Α. Δ., Καλφούντζος Δ. Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
17