1
από Ανδρίτσος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Γεωθερμική Μηχανική...
Λήψη πλήρους κειμένου

Εισήγηση ημερίδας
2
από Βρούζη Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...Γεωθερμική Μηχανική...
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Εισήγηση ημερίδας