6
από Θεοδωρακέας Παναγιώτης, Κουή Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Γεωσυνθετικά Υλικά...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συμποσίου

Εισήγηση συμποσίου
8
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Γεωσυνθετικά Υλικά...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
9
από Γιαλίδης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Γεωσυνθετικά Υλικά...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
10
από Φικίρης Ι. Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Γεωσυνθετικά Υλικά...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
11
από Κολλιός Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Γεωσυνθετικά Υλικά...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
14
από Παχάκης Μιχάλης
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Γεωσυνθετικά Υλικά...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
15
από Κολλιός Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Γεωσυνθετικά Υλικά...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
16
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Γεωσυνθετικά Υλικά...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
17
από Γεωργαράκος Π., Γκαζέτας Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Γεωσυνθετικά Υλικά...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
18
από Ατματζίδης Δημήτριος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Γεωσυνθετικά Υλικά...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου