1
Αρχιτέκτονες: Γρηγοριάδης Βασίλης, Παναγοπούλου Α.
Διεύθυνση: Γηροκομείο, Μπάκου 3
...Γηροκομείο...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Ζίζηλας Γεώργιος
Διεύθυνση: Γηροκομείο,(Πειραιάς)
Θέματα: '; ...Το Γηροκομείο...

Κτίριο