3
από Κώστογλου Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Γραμμικός Προγραμματισμός...

Εισήγηση σεμιναρίου
4
από Κώστογλου Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Γραμμικός Προγραμματισμός...

Εισήγηση σεμιναρίου
5
από Αποστολίδης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...Γραμμικός Προγραμματισμός...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
6
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...Γραμμικός Προγραμματισμός...
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Σεμινάριο
7
8
από Καρέλλης Νίκος, Σαμουηλίδης Εμμανουήλ
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...Γραμμικός Προγραμματισμός...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
Στοιχεία έκδοσης: 1979
...Γραμμικός Προγραμματισμός...
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Σεμινάριο
11
από Τζαφέστας Σπύρος
Στοιχεία έκδοσης: 1979
...Γραμμικός Προγραμματισμός...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
12
από Πολύζος Παύλος
Στοιχεία έκδοσης: 1979
...Γραμμικός Προγραμματισμός...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
13
από Πολύζος Παύλος
Στοιχεία έκδοσης: 1979
...Γραμμικός Προγραμματισμός...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
14
από Τζαφέστας Σπύρος
Στοιχεία έκδοσης: 1979
...Γραμμικός Προγραμματισμός...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
15
από Τζαφέστας Σπύρος
Στοιχεία έκδοσης: 1979
...Γραμμικός Προγραμματισμός...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
16
από Νικολής Ιωάννης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1979
...Γραμμικός Προγραμματισμός...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
17
από Κούσκουλας Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1979
...Γραμμικός Προγραμματισμός...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
18
από Σισσούρας Αρης
Στοιχεία έκδοσης: 1979
...Γραμμικός Προγραμματισμός...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
19
από Παπαθανασίου Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...Γραμμικός Προγραμματισμός...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
20
από Σαμουηλίδης Ιησούς-Εμμανουήλ
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...Γραμμικός Προγραμματισμός...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού