1
από Αρκαμούζας Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Θέματα: '; ...Μη γραμμικός προγραμματισμός:Μαθηματικά...

Διπλωματική Εργασία
2
από Friedrich Alfred
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Γραμμικός προγραμματισμός:Μαθηματικά...

Βιβλίο
3
από Παπαϊωάννου Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Θέματα: '; ...Μη γραμμικός προγραμματισμός:Μαθηματικά...

Βιβλίο
4
από Kantz H., Schreiber T.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Μη γραμμικός προγραμματισμός:Μαθηματικά...

Βιβλίο
5
από Μαρινάκης Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Μη γραμμικός προγραμματισμός:Μαθηματικά...

Διπλωματική Εργασία
6
από Σίσκος Γιάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Θέματα: '; ...Γραμμικός προγραμματισμός:Μαθηματικά...

Βιβλίο
7
από Κορολιός Αριστείδης, Σαράφη Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Μη γραμμικός προγραμματισμός:Μαθηματικά...

Διπλωματική Εργασία
8
από Αργυροπούλου Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Θέματα: '; ...Γραμμικός προγραμματισμός:Μαθηματικά...

Διπλωματική Εργασία
9
από Myers R., Milton Jan. S.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Θέματα: '; ...Γραμμικός προγραμματισμός:Μαθηματικά...

Βιβλίο
10
από Δοδόπουλος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Θέματα: '; ...Γραμμικός προγραμματισμός:Μαθηματικά...

Διπλωματική Εργασία
11
από Sharma J.K.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Θέματα: '; ...Μη γραμμικός προγραμματισμός:Μαθηματικά...

Βιβλίο
12
από Thie Paul
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Θέματα: '; ...Γραμμικός προγραμματισμός:Μαθηματικά...

Βιβλίο
13
από Gallant R.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Θέματα: '; ...Μη γραμμικός προγραμματισμός:Μαθηματικά...

Βιβλίο
14
από Κουνιάς Σστρατής, Φακίνος Δημήτρης
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Θέματα: '; ...Γραμμικός προγραμματισμός:Μαθηματικά...

Βιβλίο
15
Θέματα: '; ...Γραμμικός προγραμματισμός:Μαθηματικά...

Βιβλίο
16
από Ξηρόκωστας Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Θέματα: '; ...Γραμμικός προγραμματισμός:Μαθηματικά...

Βιβλίο
17
από Gass S.
Στοιχεία έκδοσης: 1974
Θέματα: '; ...Γραμμικός προγραμματισμός:Μαθηματικά...

Βιβλίο
18
από Golstein E., Youdine D.
Στοιχεία έκδοσης: 1973
Θέματα: '; ...Γραμμικός προγραμματισμός:Μαθηματικά...

Βιβλίο
19
από Παυλίδου Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1972
Θέματα: '; ...Γραμμικός προγραμματισμός:Μαθηματικά...

Βιβλίο
20
από Pun Lucas
Στοιχεία έκδοσης: 1972
Θέματα: '; ...Γραμμικός προγραμματισμός:Μαθηματικά...

Βιβλίο