1
από Λιάκος Χ., Κούκου Μ., Φούντη Μ. Α., Μαρκάτος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Γρανίτες:Πετρολογία...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Pavia Santamaria S., McDermott J., Cooper T.P.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Γρανίτες:Πετρολογία...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Silva B., Rivas T., Prieto B.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Γρανίτες:Πετρολογία...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Rivas T., Prieto B., Silva B.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Γρανίτες:Πετρολογία...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Prudencio M.I.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Γρανίτες:Πετρολογία...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Rivas T., Prieto B., Silva B.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Γρανίτες:Πετρολογία...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
7
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Θέματα: '; ...Γρανίτες:Πετρολογία...

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1982
Θέματα: '; ...Γρανίτες:Πετρολογία...

Βιβλίο
9
από Τομπούλογλου Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Θέματα: '; ...Γρανίτες:Πετρολογία...

Διδακτορική Διατριβή
10
από Αυγουστίφης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1973
Θέματα: '; ...Γρανίτες:Πετρολογία...

Βιβλίο