1
από Καλκάνης Γ., Χατήρης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Θέματα: '; ...Γυαλί:Αντοχή υλικών...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Θέματα: '; ...Αφρώδες γυαλί:Χημική τεχνολογία...

Βιβλίο