21
από Πουλιανίτης Κωνσταντίνος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Θέματα: '; ...Γυαλί:Αντοχή υλικών...

Διπλωματική Εργασία
22
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Γυαλί:Χημική τεχνολογία...

Βιβλίο
23
από Γιαννόπουλος Ι., Καμίτσος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Γυαλί:Αντοχή υλικών...

Εισήγηση συνεδρίου
24
από Ψαριανός Δημήτρης Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Θέματα: '; ...Γυαλί:Χημική τεχνολογία...

Διπλωματική Εργασία
26
από Knapp Stephen
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Θέματα: '; ...Γυαλί:Δομικά υλικά...

Βιβλίο
27
από Aldinger E., Baumann G., Ignatowitz E., Kluge M., Lammin G., Steinmuller A., Weinstock H.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Θέματα: '; ...Γυαλί:Αντοχή υλικών...

Βιβλίο
28
από Καλκάνης Γ., Χατήρης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Θέματα: '; ...Γυαλί:Αντοχή υλικών...

Βιβλίο
29
Αρχιτέκτονες: Μπουγαδέλλης Χρήστος, Ακροτεριανάκη Α., Ρίζου Μ.
Διεύθυνση: Αθήνα
...Γυαλί...

Κτίριο
30
από Newton R., Davison S.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Γυαλι:Διακοσμητικη:Καλες τεχνες-Συντηρηση...

Βιβλίο
31
από Ryan P., Otlet M., Ogden R.G.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Γυαλί:Αντοχή υλικών...

Βιβλίο
32
από Παναγόπουλος Χ., Φασούλα Λ.Δ., Μιχαηλίδης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Γυαλί:Αντοχή υλικών...

Εισήγηση συνεδρίου
33
Θέματα: '; ...Γυαλί:Αντοχή υλικών...

Εισήγηση συνεδρίου
34
από Pruefert Wolfgang
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Γυαλί:Δομικά υλικά...

Φυλλάδιο
35
από Ατζεμιάν Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Θέματα: '; ...Γυαλί:Χημική τεχνολογία...

Διπλωματική Εργασία
36
Αρχιτέκτονες: Mazzuconi Vittorio, Βικέλας Ιωάννης
Διεύθυνση: Παράδεισος Αμαρουσίου, Κηφισίας 44
...Γυαλί...

Κτίριο
37
Θέματα: '; ...Γυαλί:Αντοχή υλικών...

Βιβλίο
38
από Nilsson And
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Θέματα: '; ...Γυαλί:Δομικά υλικά...

Διεθνείς οργανισμοί
39
Αρχιτέκτονας: Μπουγαδέλλης Χρήστος
Διεύθυνση: Καλλιθέα
...Γυαλί ανακλαστικό...

Κτίριο
40
από Καλκάνης Γ., Χατήρης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Θέματα: '; ...Γυαλί:Αντοχή υλικών...

Βιβλίο