2
από Οδυσσέως-Λεκατσά Ζέττα, Βλάσση Κυριακή
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Γυναίκες Μηχανικοί...

Μελέτη
4
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Γυναίκες Μηχανικοί...

Μελέτη
5
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Γυναίκες Μηχανικοί...

Μελέτη
7
από Κόκλα Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Γυναίκες Μηχανικοί...

Μελέτη
8
από Μαστρογεωργόπουλος Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...Γυναίκες Μηχανικοί...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του προσυνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου