Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Προϋϋπολογισμός:Δημόσια οικονομία:Δημόσια διοίκηση 6
1
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο