2
από Ρακιντζής Λέανδρος
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας στο Διαδίκτυο

Εισήγηση ημερίδας
7
από Κουντζέρης Αθανάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας στο Διαδίκτυο

Εισήγηση ημερίδας
8
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας στο Διαδίκτυο

Ημερίδα