Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Δημόσια διοίκηση-Ελλάδα 9 Οργανισμοί 8
1
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο

Οπτικός δίσκος
5
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο