Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Δημόσια διοίκηση-Ελλάδα 19 Δημόσια διοίκηση 15 Δημόσια διοίκηση-Στατιστικές 15 Τοπική αυτοδιοίκηση 14 Προϋϋπολογισμός:Δημόσια οικονομία:Δημόσια διοίκηση 11 Δημόσια διοίκηση-Προϋπολογισμός 8 Δημόσια διοίκηση-Νομοθεσία 7 περισσότερα ...
1
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2014
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2014
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Φυλλάδιο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο

Οπτικός δίσκος
10
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Συνέδριο
18
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο