Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Δημόσια διοίκηση-Ελλάδα 18 Δημόσια διοίκηση 14 Τοπική αυτοδιοίκηση 13 Προϋϋπολογισμός:Δημόσια οικονομία:Δημόσια διοίκηση 11 Πολιτιστικές δραστηριότητες:Δημόσια διοίκηση-Ελλάδα 7 Δημόσια διοίκηση-Νομοθεσία 6 Δημόσιοι υπάλληλοι:Διοίκηση προσωπικού:Δημόσια διοίκηση 6 περισσότερα ...
1
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2014
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2014
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Table of contents

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
19
από Μακρυδημήτρης Α., Πραβίτα Μαρία Ηλιάνα
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο