4
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Μελέτη
6
από Γεωργούλη Αγγ., Μαράκη Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
9
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Μελέτη
12
από Αβδελάς Αρης, Περτζινίδης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
16
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Μελέτη