3
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας στο Διαδίκτυο

Ημερίδα
4
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
5
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Ημερίδα