1
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Table of contents

Βιβλίο
2
από Gronlund A.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
3
από Gray C.S.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
6
από Ditch J., Barnes Helen, Bradshaw J., Kilkey M.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
7
από Duncan S., Goodwin M.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
8
από Smith Mer
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
9
από Jonsson S.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Διεθνείς οργανισμοί
10
από Peppers J.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1977
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1976
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
16
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Επιστημονικό περιοδικό
17
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο