1
από Μελάς Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1966
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1965
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Φάκελος
3
από Βέλγερης Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1962
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1958
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
5
από Δερτιλής Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 1958
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
6
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Φάκελος
7
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Φάκελος
9
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο