1
από Κόντος Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Διπλωματική Εργασία
2
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Ημερίδα
3
από Μαλκίδης Φάνης
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
4
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Μελέτη
5
από Μπλέτσας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
6
από Λαγόπουλος Αλέξανδρος Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1977
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
7
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο