Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Δημόσια διοίκηση-Στατιστικές 15 Δημόσια διοίκηση 12 Δημόσια διοίκηση-Ελλάδα 11 Δημόσια διοίκηση-Προϋπολογισμός 8 Προϋϋπολογισμός:Δημόσια οικονομία:Δημόσια διοίκηση 7 Τοπική αυτοδιοίκηση 7 Δημόσιοι υπάλληλοι:Διοίκηση προσωπικού:Δημόσια διοίκηση 6 περισσότερα ...
1
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Φυλλάδιο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Συνέδριο
12
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Table of contents

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Φυλλάδιο
20
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο