1
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Επιστημονικό περιοδικό
2
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Επιστημονικό περιοδικό
3
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Επιστημονικό περιοδικό
4
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Επιστημονικό περιοδικό
5
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Επιστημονικό περιοδικό