1
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
4
από Φλωράτος Χρήστος Αγγ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
8
από Ρούσης Γιώργος Τ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
9
από ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Η.Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1977
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
11
από Καλυβας Γεώργιος Χρ.
Στοιχεία έκδοσης: 1977
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1972
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
13
από Μαγκλιβέρας Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1971
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1970
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Συνέδριο
15
από Στράτος Χριστόφορος
Στοιχεία έκδοσης: 1961
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο