1
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο

Οπτικός δίσκος
5
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
12
από Μπλέτσας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
13
από Θεοφανίδης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
16
από Καλυβας Γεώργιος Χρ.
Στοιχεία έκδοσης: 1977
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
17
από Κούρτης Κωνσταντίνος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1964
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
18
από Δοξιάδης Κωνσταντίνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1948
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
19
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο