1
από Stockberge Warner, W.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
3
από Τσουκαλάς Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
4
από Τσουκαλάς Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο
5
από Ναυπλιώτης Γεώργιος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Βιβλίο